Sekolah Kebun Baharu

Lagu Sekolah

” Putra-Putri SKKB

Ilmu Suluh Kemajuan Diri

Patuhi Peraturan Tiap Waktu

Berusaha Berdisiplin

Guru Dihormati

Terus Belajar

Hingga Jaya

Bersama Bahagia

Terus Berbakti

Tiap Masa

Amalan Yang Mulia

SKKB Berjaya “