Sekolah Kebun Baharu

Jawatankuasa Pengurusan Sekolah

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)

Pengerusi: EN. NOOR FAIZ BIN DASUKI

Naib Pengerusi:

1. EN. ROSLAN BIN SUPAR

2. PN. KHAIDAH BT. SUPENO

3. EN. FAKHRUDDIN B. BAHARUM

4. PN. MASNI BT IBRAHIM

Setiausaha: PN. HASLINDA BT. MOHD RAWI

Naib Setiausaha: PN. NORANITA BT. MD NOR

Ahli Jawatankuasa:

  1. EN. ANIM B. BOGAL
  2. PN. ZURAIDAH BT. RAMLI

===================

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET

Pengerusi: EN. NOOR FAIZ BIN DASUKI

Naib Pengerusi:

1. EN. ROSLAN BIN SUPAR

2. PN. KHAIDAH BT. SUPENO

3. EN. FAKHRUDDIN B. BAHARUM

4. PN. MASNI BT IBRAHIM

Setiausaha: PN. HASLINDA BT. MOHD RAWI

Naib Setiausaha: PN. NORANITA BT. MD NOR

Ahli Jawatankuasa:

  1. EN. ANIM B. BOGAL
  2. PN. ZURAIDAH BT. RAMLI

===================

JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN

Pengerusi: EN. NOOR FAIZ BIN DASUKI

Naib Pengerusi:

1. EN. ROSLAN BIN SUPAR

2. PN. KHAIDAH BT. SUPENO

3. EN. FAKHRUDDIN B. BAHARUM

4. PN. MASNI BT IBRAHIM

Setiausaha: PN. HASLINDA BT. MOHD RAWI

Naib Setiausaha: PN. NORANITA BT. MD NOR

Ahli Jawatankuasa:

  1. EN. ANIM B. BOGAL
  2. PN. ZURAIDAH BT. RAMLI