Sekolah Kebun Baharu

Guru Kaunselor

SESI PAGI

Norfaiza Sk Kebun Baharu

Norfaiza Bt. Nasaruddin

 

SESI PETANG

Fairuhaizan Sk Kebun Baharu

Fairuhaizan Bt. Che Mud